NASTAVNI KADAR NA DEPARTMANU ZA FILOLOŠKE NAUKE

Pored redovnih profesora, Departman ima svoje gostujuće profesore kako iz regiona tako i šire.

Profesori Asistenti/ Saradnici u nastavi
 1. Jahja A. Fehratović
 2. Amela F. Lukač Zoranić
 3. Samina N. Dazdarević
 4. Ahmed A. Bihorac
 5. Branislava V. Vasić Rakočević
 6. Emilija P. Mančić
 7. Zorica S. Matić

Gostujući profesori

 

 1. Asutai Hikmet
 1. Adnan A. Hasanović
 2. Aldin A. Rastić
 3. Fahreta A. Fijuljanin
 4. Samir R. Smailović
 5. Elma H. Redžović
 6. Albina Lj. Plojović
 7. Besim F. Habiboić
 8. Binasa I. Spahović
 9. Rejhana Košuta
 10. Iza E. Maljevac
 11. Senada A. Husović
 12. Ilma R. Kujović
×
Language