NASTAVNI KADAR NA DEPARTMANU ZA FILOLOŠKE NAUKE

Pored redovnih profesora, Departman ima svoje gostujuće profesore kako iz regiona tako i šire.

Profesori Asistenti/ Saradnici u nastavi
 1. Jahja A. Fehratović
 2. Amela F. Lukač Zoranić
 3. Samina N. Dazdarević
 4. Ahmed A. Bihorac
 5. Branislava V. Vasić Rakočević
 6. Emilija P. Mančić
 7. Zorica S. Matić

Gostujući profesori

 

 1. Asutai Hikmet
 1. Adnan A. Hasanović
 2. Aldin A. Rastić
 3. Elma I. Mavrić
 4. Fahreta A. Fijuljanin
 5. Samir R. Smailović
 6. Elma H. Redžović
 7. Mersija R. Camović
 8. Albina Lj. Plojović
 9. Besim F. Habiboić
 10. Binasa I. Spahović
 11. Rejhana Košuta
 12. Iza E. Maljevac
 13. Senada A. Husović
 14. Ilma R. Kujović
×
Language