Posjeta studenata Okružnom zatvoru u Beogradu

Studenti IV godine Departmana za pravne nauke izdvojene VŠJ u Pančevu, u okviru stručne prakse posjetili su Okružni sud u Beogradu sa predmetnim nastavnikom prof.dr.Ljubomirom Čimburovićem. Posjeta je imala za cilj upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja ove institucije, tretmanom i uopšte postupanjem sa zatvorenicima. Na ovaj način studenti su imali priliku teoretsko znanje koje su […]

Održana promocija udžbenika „Preduzetništvo 2“

U Kulturnom centru Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u četvrtak, 29. 05. 2014. g., održana je promocija udžbenika „Preduzetništvo 2“, autora prof. dr. Dragoslava Jokića i prof. dr. Bećira Kalača. Riječ je o udžbeniku koji koriste studenti četvrte godine ekonomije na Departmanu za ekonomske nauke i danas je predstavljeno dopunjeno izdanje u publikaciji Internacionalnog univerziteta […]

Održan performans Ah, ta dosadna književnost

Studenti Departmana za filološke nauke, odsjek za srpski/bosanskiStudenti Departmana za filološke nauke, odsjek za srpski/bosanski jezik i književnost pripremili su performans pod nazivom Ah, ta dosadna književnost koji je održan  u petak, 30.05.2014. g., u Kulturnom centru na trgu Gazi Isa-bega Ishakovića. 

Filološko društvo i Institut za jezik u Sarajevu potpisali protokol o saradnji

U petak, 30.05.2014.godine, u Sarajevu potpisan je Protokol o saradnji Filološkog društva IUNP i Instituta za jezik u Sarajevu. Protokol predviđa razmjenu iskustava i prakse koja će se odvijati na više razina, kao što su naučno istraživačka suradnja osobito pri apliciranju za domaće i međunarodne naučnoistraživačke projekte, izdavačka djelatnost i promocija naučnih i stručnih izdanja, […]

Održana promocija časopisa “Pravne teme“ na Izdvojenoj visokoškolskoj jednici u Nišu

Na Izdvojenoj visokoškolskoj jedinici IUNP-a u Nišu, održana je promocija naučnog časopisa “Pravne teme”, koji u okviru izdavačke delatnosti Departmana za pravne nauke IUNP-a izlazi dva puta godišnje. Časopis sadrži radove naučnika i stručnjaka iz prakse na različite teme iz oblasti kriminalističkih, policijsko-bezbednosnih, pravnih i drugih nauka, kako iz zemlje tako i inostranstva.

×
Language