Poseta delegacije Departmana za pravne nauke IUNP-a Fakultetu za pravne nauke Univerziteta za poslov

Delegacija Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru koju su činili Rukovodilac departmana doc. dr Aleksandar R. Ivanović i asistent MSc Ergin Hakić posetili su 8. maja 2014. godine Fakultet za pravne nauke Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci i tom prilikom razgovarali o mogućoj saradnji ove dve visokoškolske ustanove sa direktorom […]

Sajam knjiga 2. dan

Drugi sajamski dan, 24. maj 2014. g., bio je posvećen najmlađima. Mali posjetioci su na trgu Gazi  Isa-bega Ishakovića u Novom Pazaru najprije uživali u programu koji su za njih izveli učenici prof. Mubere Škrijelj. Nakon toga najmlađi čitaoci dobili su knjige na poklon.

Edukativna poseta osnovnom sudu u Sjenici

22.05.2014. godine studenti četvrte godine Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru zajedno sa predmetnim asistentom mr. Rejhanom R. Kurtovićem bili su u jednodnevnoj edukativnoj poseti Osnovnom sudu u Sjenici. Tom prilikom studenti su se upoznali sa radom Osnovnog suda u Sjenici i radom sturčnih službi.

Posjeta studenata Okružnom zatvoru u Beogradu

Studenti IV godine Departmana za pravne nauke izdvojene VŠJ u Pančevu, u okviru stručne prakse posjetili su Okružni sud u Beogradu sa predmetnim nastavnikom prof.dr.Ljubomirom Čimburovićem. Posjeta je imala za cilj upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja ove institucije, tretmanom i uopšte postupanjem sa zatvorenicima. Na ovaj način studenti su imali priliku teoretsko znanje koje su […]

×
Language