Posjeta studenata Okružnom zatvoru u Beogradu
Studenti IV godine Departmana za pravne nauke izdvojene VŠJ u Pančevu, u okviru stručne prakse posjetili su Okružni sud u Beogradu sa predmetnim nastavnikom prof.dr.Ljubomirom Čimburovićem. Posjeta je imala za cilj upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja ove institucije, tretmanom i uopšte postupanjem sa zatvorenicima. Na ovaj način studenti su imali priliku teoretsko znanje koje su [...]
Posjeta studenata Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti
Studenti III godine Departmana za psihološko-pedagoške nauke VŠJ u Pančevu, u okviru stručne prakse posjetili su 29.05.2014.g. Specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti u Beogradu, jedinu ove vrste na prostorima Republike Srbije. Posjeta je imala za cilj upoznavanje studenata sa načinom liječenja zavisnika od alkohola, apstinencije i procesa rehabilitacije.Studenti su prisustvovali dnevnoj terapiji zavisnika od alkohola [...]
Održana promocija udžbenika „Preduzetništvo 2“
U Kulturnom centru Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u četvrtak, 29. 05. 2014. g., održana je promocija udžbenika „Preduzetništvo 2“, autora prof. dr. Dragoslava Jokića i prof. dr. Bećira Kalača. Riječ je o udžbeniku koji koriste studenti četvrte godine ekonomije na Departmanu za ekonomske nauke i danas je predstavljeno dopunjeno izdanje u publikaciji Internacionalnog univerziteta [...]
Održan performans Ah, ta dosadna književnost
Studenti Departmana za filološke nauke, odsjek za srpski/bosanskiStudenti Departmana za filološke nauke, odsjek za srpski/bosanski jezik i književnost pripremili su performans pod nazivom Ah, ta dosadna književnost koji je održan  u petak, 30.05.2014. g., u Kulturnom centru na trgu Gazi Isa-bega Ishakovića. jezik i književnost pripremili su performans pod nazivom Ah, ta dosadna književnost koji jeodržan  u petak, 30.05.2014. g., u Kulturnom centru na trgu Gazi Isa-bega Ishakovića. Ovim performansom, studenti su na nesvakidašnji način iznijeli svojapoznavanja svjetske, bosanske i srpske književnosti. Naime, pod mentorstvom doc. dr. Ane Stišović Milovanović studenti [...]
Filološko društvo i Institut za jezik u Sarajevu potpisali protokol o saradnji
U petak, 30.05.2014.godine, u Sarajevu potpisan je Protokol o saradnji Filološkog društva IUNP i Instituta za jezik u Sarajevu. Protokol predviđa razmjenu iskustava i prakse koja će se odvijati na više razina, kao što su naučno istraživačka suradnja osobito pri apliciranju za domaće i međunarodne naučnoistraživačke projekte, izdavačka djelatnost i promocija naučnih i stručnih izdanja, [...]
Održana promocija časopisa “Pravne teme“ na Izdvojenoj visokoškolskoj jednici u Nišu
Na Izdvojenoj visokoškolskoj jedinici IUNP-a u Nišu, održana je promocija naučnog časopisa “Pravne teme”, koji u okviru izdavačke delatnosti Departmana za pravne nauke IUNP-a izlazi dva puta godišnje. Časopis sadrži radove naučnika i stručnjaka iz prakse na različite teme iz oblasti kriminalističkih, policijsko-bezbednosnih, pravnih i drugih nauka, kako iz zemlje tako i inostranstva.   Na promociji [...]
Predavanje rukovodioca Departmana za pravne nauke u ekonomskoj školi u Pančevu
Doc. dr Aleksandar R. Ivanović, rukovodilac Departmana za pravne nauke održao je 28.05.2014. godine u Ekonomsko-trgovinskoj školi „Paja Marganović“ u Pančevu predavanje na temu: „Droge kod mladih“.   Predavanje je bilo namenjeno profesorima ove škole, a imalo je za cilj upoznavanje profesora sa problematikom narkomanije među srednjoškolskom omladinom.   Profesor Ivanović je najpre upoznao prisutne [...]
Dodjela sertifikata, promocija časopisa i predavanje na Departmanu za računarske nauke 11.juna
Departman za računarske nauke, 11.06.2014. godine u 12:00 (Okrugla sala), organizuje dodjelu sertifikata ORACLE Akademije za prvu generaciju polaznika za SQL i Java kurs.   O ciljevima i ishodima kurseva govoriće:  -          Doc.dr Muzafer Saračević (Java programiranje)  -          Fadil Novalić, dipl. Ing (Baze podataka i SQL) Departman za računarske nauke i Departman za ekonomske nauke, 11.06.2014. godine u 12:30 (Okrugla sala), [...]
×
Language