68c6dae3-e567-44bd-a02d-9443a64e33f1.jpg
Univerzitet u Novom Pazaru i Departman za umjetnost organizuju set kreativnih radionica u okviru manifestacije “Otvoreni dani ateljea”

Univerzitet u Novom Pazaru i Departman za umjetnost organizuju set kreativnih radionica u okviru manifestacije “Otvoreni dani ateljea” koja će trajati od 15. do 20. maja. U narednim danima smenjivaće se različite aktivnosti. • I DAN – 15 maj – ponedeljak – 11 časova – DIGITALNI CRTEŽ – saradnik Šejla Garčević • II i III […]

a01407a0-ff91-4308-9be3-559549444f8c.jpg
ODRŽAN FESTIVAL KNJIGE NA UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU

Festival je otvoren promocijom jubilarnog 20. broja časopisa “Pravne teme” Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru. Glavni i odgovorni urednik časopisa doc.dr. Samra Dečković istakla je da potvrdu kvaliteta časopisa ne predstavlja samo uređivački odbor, već i veliki broj autora koji dolaze iz svih zemalja regije. O časopisu su govorili i prof.dr. Muamer […]

fa1a0f27-7427-4127-9e72-db4e55c34d44.jpg
U organizaciji Departmana za filološke nauke, studenti sva četiri studijska programa posjetili su Narodnu biblioteku Srbije

U organizaciji Departmana za filološke nauke, studenti sva četiri studijska programa posjetili su Narodnu biblioteku Srbije, u pratnji prof. dr. Ahmeda Bihorca, mr. Adnana Hasanovića i msc. Nejire Beširović. Studenti su, pored dijelova biblioteke otvorenih za širu javnost: Glavne čitaonice, specijalizovanih čitaonica za doktorande i istraživače, obišli i odjeljenja za arhiviranje, konzervaciju i restauraciju knjiga. […]

4e73f416-72ef-47e7-adee-35a0ed00dc2c.jpg
U organizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke studenti smjera Psihologije posjetili Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd.

U organizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke studenti smjera Psihologije posjetili Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd. Studenti su u pratnji doc. dr. Semrije Smailović i dipl. psihologa Merime Beganović na početku prisustvovali uvodnom sastanku, nakon kojeg su imali obilazak nekoliko radnih jedinica – domova, Materinski dom, dom “Moša Pijade” i dom “Drinka Pavlovića”. […]

5e4ea117-136f-47c8-a363-c19896e1f3bd.jpg
Na Univerzitetu u Novom Pazaru održano predavanje povodom međunarodnog dana intelektualne svojine

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održano predavanje povodom međunarodnog dana intelektualne svojine. Predavanje: “Krivično pravna zaštita intelektualne svojine” je održao advokat dr. Aladin Šemović. Predavanjem je obuhvaćen krivično-pravni aspekt zaštite intelektualne svojine, gdje je predavač najprije predstavio zakonsku regulativu iz ove oblasti, a zatim i sudsku praksu koja je veoma rijetka. Predavač je kroz primere […]

c0a1b83e-adf7-4990-86a8-98442878bc9a.jpg
U organizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke organizirano je predavanje na temu „ Novi izazovi u obrazovanju-prioriteti u obrazovanju“, koje je održao prof. dr Ranko Rajović

U organizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke organizirano je predavanje na temu „ Novi izazovi u obrazovanju-prioriteti u obrazovanju“, koje je održao prof. dr Ranko Rajović. Prof. dr Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja i osnivač Mense Srbije, je istakao da poslednjih godina generacije upisane u prvi razred osnovne škole imaju problem sa koncetracijom, njihov rječnik […]

×
Language