Pr 028 - Vector Fresh - 22_09_10 - 003 [Converted]
RASPORED PREDAVANJA ZA EKONOMSKE NAUKE

                                Ekonomija   Raspored nastave za  I  semestar – I godina Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena 1. Osnovi ekonomije 2/2 predavanja Četvrtak 10 -11:30h   Počev od 03.10.2019. vežbe Četvrtak 12 – 13:30h   Počev od 03.10.2019. 2. Matematika 2/3 predavanja       vežbe Sreda 10 – 12:30h […]

IMG_6039
RASPORED PREDAVANJA ZA UMJETNOST

Umetnost Raspored nastave za I semestar – I godina Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena 1. Crtanje I 3/3 predavanja Ponedeljak  12 – 14:30h   Počev od 07.10.2019. vežbe Sreda 10:12:30 h   Počev od 09.10.2019. 2. Istorija umetnosti I 1/1 predavanja Utorak 14:30- 16h Počev od08.10.2019. 3. Anatomsko crtanje […]

internacionalni-univerzitet-u-novom-pazaru-iunp-novi-pazar
RASPORED PREDAVANJA ZA BOSNISTIKU I SRBISTIKU

Bosanski jezik i književnost Srpski jezik i književnost   Raspored nastave za I godinu – I semestar R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Napomena 1. Uvod u svetsku književnost (2/3) (Bosnisti i Srbisti) Predavanja Petak              1000-1130 Subota            1130-1300 Počev od 18. i 19.10.2019. Vježbe Utorak            1030-1245 Počev od 08.10.2019. 2. […]

internacionalni-univerzitet-u-novom-pazaru-iunp-novi-pazar-1
RASPORED PREDAVANJA ZA GERMANISTIKU

Nemački  jezik i književnost Raspored nastave za I godinu – I semestar   R. br. Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vrijeme Napomena 1. Savremeni nemački jezik 1 (2/4/2) Predavanja Četvrtak        1000-1315 Počev od 03.10.2019. Vježbe Ponedjeljak   0815-0945 Počev od 07.10.2019. Vježbe Utorak           1100-1230 Počev od 08.10.2019. Vježbe Ponedjeljak   1000-1100 Počev od 07.10.2019. […]

internacionalni-univerzitet-u-novom-pazaru-iunp-novi-pazar-1
RASPORED PREDAVANJA ZA PSIHOLOGIJU

 Psihologija Raspored nastave za I semestar – I godina   Broj Naziv predmeta Ime i prezime profesora Dan  i vreme Napomena 1. Istorija razvoja psihologije 2/0 predavanja Sreda 12:30 – 14h Počev od 09.10.2019. 2. Fiziološke osnove psihičkog života 2/2 predavanja Petak 16 – 17:30h Subota 11- 12:30h Počev od 11.10.2019. Svake druge sedmice vežbe […]

×
Language