IMG_20190706_233236
Septembarski upsini rok

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u ponedeljak, 26. avgusta, započelo je prijavljivanje na konkurs za septembarski upisni rok za osnovne akademske studije za školsku 2019/2020. godinu koje će trajati do 20. septembra 2019. godine. Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Univerziteta originalne primerke ili overene fotokopije sledećih dokumenata: Svedočanstvo za sve razrede […]

OEBS-1
Konkurs za program stručne prakse

Misija OEBS-a u Srbiji uz finansijsku podršku stalne delegacije SAD-a pri OEBS-u realizuje program stručne prakse.Program je namenjen državljanimna , odnosno državljankama Republike Srbije , rođenim 1992. godine i kasnije, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Raški, Sjenici ili Tutinu, a koji su diplomirali u poslednje dve godine na nekom od fakulteta društvenih nauka u Novom Pazaru. Više […]

1
POTVRĐENA AKREDITACIJA IUNP-A KAO NAUČNO ISTRAŽIVAČKE USTANOVE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, na sjednici održanoj 18.06.2019. g. potvrdilo je akreditaciju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru kao integrisanog univerziteta u oblasti društvenih, humanističkih i prirodno-matematičkih nauka. Odlukom je potvrđeno da Univerzitet ispunjava uslove propisane u Pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih […]

×
Language