erasmus+
UNINP je potpisao Erasmus+ sporazum o akademskoj saradnji sa SMK Univerzitetom Primenjenih Nauka u Litvaniji

UNINP je 04.04.2023. godine potpisao Erasmus+ sporazum o akademskoj saradnji sa SMK Univerzitetom Primenjenih Nauka u Litvaniji. Sporazum o akademskoj saradnji između dviju institucija je potpisan putem EWP platforme. Na ovaj način kancelarija za međunarodnu saradnju nastavlja da proširuje mrežu univerziteta sa kojima UNINP sarađuje.

img_7866.jpg
UNINP objavljuje javni poziv za “Delightful Istanbul Summer School Program 2023” – Letnja škola koja će biti održana u Istanbulu u Turskoj

Organizator: İstanbul Aydin University Grad/Država: Istanbul, Turska Trajanje programa: 22 JUL – 05 AVGUST 2023 Web stranica: Delightful Istanbul – Istanbul Aydin University Social Activity Program:Delightful Istanbul Summer School comes with a rich social activities program that enables students to discover nearly all attractions of the city while they continue their studies. Click here for full details. […]

Potpisan Ugovor - BAR
UNINP potpisao Inter-institucionalni sporazum sa Fakultetom za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru.

Univerzitet u Novom Pazaru je 13.02.2023. godine potpisao Inter-institucionalni sporazum o akademskoj saradnji u okviru Erasmus+ programa EU sa Fakultetom za poslovnu ekonomiju I pravo Bar . UNINP izražava zadovoljstvo uspješnom međunarodnom saradnjom sa univerzitetima u Crnoj Gori, a koja se odvija pod pokroviteljstvom Erasmus+ programa i koja ima za cilj da omogući mobilnost studenata […]

img_6579.jpg
UNINP je 22.12.2022. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom South-West iz Blagoevgrada, Bugarska.

UNINP je 22.12.2022. godine potpisao sporazum o akademskoj saradnji sa Univerzitetom South-West iz Blagoevgrada, Bugarska. Sporazum o akademskoj saradnji između dviju institucija je potpisan online putem EWP platforme. Na ovaj način Kancelarija za međunarodnu saradnju je proširila regionalnu mrežu univerziteta sa kojima UNINP sarađuje.

×
Language