Hanane Ouellabi
Student’s experiences from the exchange – Hanane Ouellabi

“Putovanja nam omogućavaju da obogatimo svoj život novim iskustvima, da uživamo i da se obrazujemo. Takođe omogućavaju čovjeku da nauči poštovati strane kulture i uspostavi prijateljstva, te iznad svega doprinese međunarodnoj saradnji i miru širom svijeta. Zapravo, sve što je rečeno potpuno je istinito. Moje ime je Hanane Ouellabi i ja sam jedna od studentkinja […]

3fdc5b04-9343-495d-a564-af1af5371737
Uspješna realizacija Erasmus+ razmjene nastavnog kadra

Prof.dr. Jahja Fehratović boravio je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost te je kroz program Erasmus+ ostvario svoju profesorsku mobilnost. Prof. dr. Jahja je na FCKJ-u držao predavanja na temu historijskog prožimanja bošnjačke i crnogorske književnosti. Tom prilikom je prof. dr. Jahja govorio i o zajedničkim karakteristikama bosanskoga i crnogorskoga jezika. U predstojećem periodu […]

erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
Održan Info dan o Erazmus+ programu razmene

Kancelarija za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru organizirala je Erazmus + Info dan. 03.12.2019., u 12h, povodom objavljenih konkursa za mobilnost studenata u svrhu Erazmus + studija u programskim i partnerskim zemljama u akademskoj 2019/2020 godini. Na Info danu predstavljene su novosti i mogućnosti studiranja u programskim i partnerskim zemljama u okviru programa Erasmus+ i date upute za uspješnu […]

erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
INFO DAN POSVEĆEN ERAZMUS + PROGRAMU MOBILNOSTI

U organizaciji Kancelaraije za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, u utorak, 03.12.2019. godine, u prostorijama Okrugle sale, sa početkom u 12 h, će biti održan INFO DAN POSVEĆEN ERAZMUS + PROGRAMU MOBILNOSTI namenjen studentskim mobilnostima. Studentima će biti predstavljene mogućnosti studijskog boravka na partnerskim univerzitetima u toku akademske 2019/2020. godine u okviru Erazmus […]

erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
Konkurs za mobilnost studenata i profesora u okviru Erazmus + programa EU na Univerzitetu u Alžiru i Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost u Crnoj Gori u akademskoj 2019/2020.

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erazmus + objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Konkursom je predviđena dodjela 6 studentskih stipendija za studijski boravak na Univerzitetu El Oued u Alžiru (3 stipendije), na Fakultetu za crnogorski jezik  i književnost u Crnoj Gori (2 stipendije) i na Univerzitetu Goce Delčev […]

Eras
Predstavnici IUNP-a na Erasmus+ kontakt seminaru u Tirani

Prof. dr Amela Lukač Zoranić, prorektor za nastavu i međunarodnu saradnju, boravi na dvodnevnom Erasmus+  kontakt seminaru,  24.-25.10. 2019. uTirani, Albanija, u organizaciji Evropske komisije. Seminar je okupio 200 učesnika sa visokoškolskih institucija  iz 34 Erasmus + programske zemlje (UK, Francuska, Italija, Španija, Portugal, Srbija, Grčka, Turska i dr.) i partnerskih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, […]

uni
U okviru Erazmus + KA107 projekta potpisan Interinstitucionalni ugovor izmedju Univerziteta u Crnoj Gori i Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru

Dana 24.09.2019. godine Prorektorica Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru prof.dr Amela Lukač-Zoranić susrela se sa prorektoricom Univerziteta u Crnoj Gori prof.dr Natašom Kostić kako bi dogovorile pojedinosti realizacije Erazmus+ projekta te Interinstitucionalnog ugovora. Obzirom da je ugovorom predvidjena razmjena studenata i  nastavnog osoblja između ove dvije visokoškolske ustanove, na sastanku je postignut dogovor da će […]

erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru dobio dva Erasmus+ projekta

  U okviru opšteg poziva za projekte Erazmus + iz oblasti visokog obrazovanja koje je raspisala Fondacija Tempus u 2019. godini, Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru su odabrana dva projekta za finansiranje koja će trajati od 2019. do 2021. godine. Projekti koji će Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru realizovati tiču razmjene studenata i nastavnika između […]

×
Language