Untitled-2
Konkurs za mobilnost studenata u okviru Erazmus + programa na Sileskom Univerzitetu u Poljskoj u akademskoj 2020/2021.

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru programa mobilnosti Erazmus + objavljuje konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata.   Konkursom je predviđena dodjela 1 studentske stipendije za studijski boravak na Sileskom Univerzitetu u Poljskoj.   Konkurs za studenteje otvoren do 31.07.2020.   Sve dodatne informacije o program i konkursu mogu se naći u prostorijama kancelarije za […]

sa
Erasmus Weekend

We are pleased to inform you that the International Relations Office will organize Erasmus Weekend on the 6th and 7th of June where all the Erasmus+ students will have the opportunity to visit UNESCO’s sights in Novi Pazar, take a boat ride on a the world-famous meander of nature reserve lake Uvac and be able […]

Hanane Ouellabi
Student’s experiences from the exchange – Hanane Ouellabi

“Putovanja nam omogućavaju da obogatimo svoj život novim iskustvima, da uživamo i da se obrazujemo. Takođe omogućavaju čovjeku da nauči poštovati strane kulture i uspostavi prijateljstva, te iznad svega doprinese međunarodnoj saradnji i miru širom svijeta. Zapravo, sve što je rečeno potpuno je istinito. Moje ime je Hanane Ouellabi i ja sam jedna od studentkinja […]

3fdc5b04-9343-495d-a564-af1af5371737
Uspješna realizacija Erasmus+ razmjene nastavnog kadra

Prof.dr. Jahja Fehratović boravio je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost te je kroz program Erasmus+ ostvario svoju profesorsku mobilnost. Prof. dr. Jahja je na FCKJ-u držao predavanja na temu historijskog prožimanja bošnjačke i crnogorske književnosti. Tom prilikom je prof. dr. Jahja govorio i o zajedničkim karakteristikama bosanskoga i crnogorskoga jezika. U predstojećem periodu […]

erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
Održan Info dan o Erazmus+ programu razmene

Kancelarija za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru organizirala je Erazmus + Info dan. 03.12.2019., u 12h, povodom objavljenih konkursa za mobilnost studenata u svrhu Erazmus + studija u programskim i partnerskim zemljama u akademskoj 2019/2020 godini. Na Info danu predstavljene su novosti i mogućnosti studiranja u programskim i partnerskim zemljama u okviru programa Erasmus+ i date upute za uspješnu […]

erasmus-2021-2027-more-people-to-experience-learning-exchanges-in-europe_Erasmus-
INFO DAN POSVEĆEN ERAZMUS + PROGRAMU MOBILNOSTI

U organizaciji Kancelaraije za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, u utorak, 03.12.2019. godine, u prostorijama Okrugle sale, sa početkom u 12 h, će biti održan INFO DAN POSVEĆEN ERAZMUS + PROGRAMU MOBILNOSTI namenjen studentskim mobilnostima. Studentima će biti predstavljene mogućnosti studijskog boravka na partnerskim univerzitetima u toku akademske 2019/2020. godine u okviru Erazmus […]

×
Language