Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u zgradi Univerziteta u Novom Pazaru

Studentski parlament UNINP u koordinaciji sa PR menadžericom Univerziteta, MSc. Ajšom Bakić i Departmanom za pedagoško-psihološke nauke obilježili su Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u zgradi Univerziteta.
 
Obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom prisustvovali su članovi Udruženja psihologa iz Novog Pazara.
 
Ovim veoma značajnim datumom šaljemo poruku o prihvatanju različitosti, stvaranju ambijenta pristupačnog svima u kojem čovjeka karakterišu njegove sposobnosti.
 
Pored raznolikog programa koji su studenti pripremili, učesnicima su uručeni sertifikati, sa porukom da nisu sami i da ih njihov invaliditet ne određuje.
 
Univerzitet u Novom Pazaru će i u narednom periodu nastaviti sa inkluzivnom strategijom prema osjetljivim kategorijama stanovništva kako njihovim angažmanom, tako i aktivnostima koji će im pomoći lakšu integraciju u društvu, čiji su punopravni članovi.
×
Language