Časopis Ekonomski izazovi Univerziteta u Novom Pazaru je 30.11.2022 primljen u ERIH+ bazu i time stekao kategorizaciju M23.

 
Časopis Ekonomski izazovi Univerziteta u Novom Pazaru je 30.11.2022 primljen u ERIH+ bazu i time stekao kategorizaciju M23.
 
Prema pravilima o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa „Službeni glasnik RS“, broj 159 od 30.12.2020. u članu 14. se kaže “s tim što u kategoriju M23 spadaju i časopisi označeni kao Q1 u SJR i časopisi na listama ERIH+.”
 
Prema tome od broja 23, tj. od 2023.godine, časopis Ekonomski izazovi je M23.
 
Izdavač časopisa je Univerzitet u Novom Pazaru, glavni urednik je rektor, prof. dr Suad Bećirović.
 
×
Language