Konferencija: “Distopijski narativi u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi”

 

Departman za filološke nauke Vas poziva na međunarodnu naučnu interdisciplinarnu konferenciju pod nazivom Distopijski narativi u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi, koja će se održati 3. i 4.12.2021. godine u Novom Pazaru.

Konferenciju, za koju verujemo da će postati tradicionalna, organizujemo sa ciljem okupljanja naučnika i istraživača iz oblasti filologije i razmene naučnih znanja i iskustava.

Kako su distopija i utopija žanrovi u širem smislu, njihovom analizom može se dati novi ugao gledanja na pitanja klase, rase i pola, ali mogu poslužiti kao kategorije političke i društvene kritike s obzirom na trenutne globalne i socijalne izazove, pojačane između ostalog ekonomskim krizama, klimatskim promenama, migracijama, oskudicom resursa, teritorijalnim sukobima i pandemijom. Tema konferencije otvara mogućnosti da se o ovakvim pojavama progovori sa aspekta savremenih dešavanja, kao i da se da jedna šira slika u poređenjima sa sličnim pojavama u istorijskoj perspektivi. Okvirne teme ovogodišnje konferencije su:

  • Teme i motivi u savremenoj književnosti i filmu koji se odnose na distopijske/utopijske kategorije
  • Projekcije budućnosti koje nam omogućavaju ove kategorije
  • Elementi društvene i političke kritike kroz prizmu distopije i/ili utopije
  • Metafore koje koriste pisci distopijskih/utopijskih romana
  • Jezičke karakteristike svojstvene ovom žanru

Radni jezici konferencije su: bosanski, srpski i engleski.

Objavljivanje radova

Radovi koji budu pozitivno recenzirani biće objavljeni u posebnom broju časopisa Univerzitetska misao za 2022. godinu, čiji je izdavač Univerzitet u Novom Pazaru. Rok za predaju radova je 31. januar 2022. godine.

 Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Departman za filološke nauke

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

f.konferencija@uninp.edu.rs

×
Language