Profesori IUNP-a na međunarodnoj naučnoj konferenciji o Srebrenici

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, 30.05.2015. godine organizirao je međunarodnu naučnu konferenciju u povodu 20 godina od genocida u Srebrenici pod naslovom: “Čuvajmo mir, pamtimo stradanja i genocid, Srebrenica 1995- 2015.“

Fokus Konferencije Pravnog fakulteta je bio MIR kao istinska ljudska vrijednost i potreba aktuelnog trenutka i budućnosti Bosne i Hercegovine i regije. Na konferenciji je učešće uzeo veliki broj eminantnih stručnjaka iz ove oblasti iz Bosne i regiona, među kojima su bili prof.dr. Smail Čekić, prof.dr. Mirko Pejanović,prof. dr. Milan Popović, prof.dr. Hasan Balić, prof. dr Sakib Softić, prof.dr. Duško Radosavljević, i dr. Uvodničar, akademik prof.dr. Smail Čekić, izneo je podatke o zločinu genocida u Srebrenici.

Internacionalni univerzitet na ovoj konferenciji su predstavljali direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina, prof.dr. Admir Muratović, koji je ujedno bio i član radnog predsjedništva ovog naučnog skupa i prof.dr. Hana Korać, profesor na Departmanu za pravne nauke IUNP-a, također član radnog predsjedništva, a svoje radove su izložili i doc. dr. Ergin Hakić i doc. dr. Enver Međedović, profesori na Departmanu za pravne nauke IUNP-a.

Konferenciji je prisustvao i dekan Fakulteta za islamske studije, prof. dr. Enver Gicić.

Dr. Muratović je u svom zapaženom izlaganju govorio na temu: "Zločini u Sandžaku od 1992. do 1995. sa posebnim akcentom na Sjeverin kod Priboja".

Leave a comment

×
Language