Simulacija postupka po tužbi za razvod u okviru Pravne klinike

U okviru Pravne klinike, dana 26.05.2015. god., studenti Departmana za pravne nauke IUNP-a, IVŠJ Niš, održali su simulaciju suđenja, odnosno postupka pred sudom po tužbi za razvod braka. U okviru ovog postupka, studenti su sproveli i mirenje pred Centrom za socijalni rad, kao i postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora.
 

Leave a comment

×
Language