Pokazne vežbe za studente Prava unutrašnjih poslova

Dana 20.05.2015. godine na izdvojenoj visokoškolskoj jedinici u Nišu  organizovane su pokazne vežbe iz oblasti Kriminalističke tehnike i Osnova forenzike, kao i kriminalističko taktička situacija Simulacija uviđaja kod krivičnog dela ubistva iz predmeta Kliničko-pravnog obrazovanja. Učestvovali su studenti  3. i 4. godine Departmana za pravne nauke. Studenti su prilikom realizacije vežbi praktično pokazali svoja znanja koja su stekli iz predmeta Kriminalistička tehnika, Osnovi forenzike, te Kriminalistička taktika i metodika.

Vežbe je održao profesor Ergin Hakić sa asistentima iz pomenutih predmeta

Leave a comment

×
Language