Na IUNP-u uspešno se odvija Pravna klinika

Sledeći, sada već tradiciju, i u letnjem semestru školske 2014/2015 godine, na Internacionalnom Univerzitetu Novi Pazar, Visokoškolskoj jedinici u Nišu, uspešno se odvija Pravna klinika. Studenti III i IV godine Internacionalnog Univerziteta, u okviru Pravne klinike, primenjuju u praksi teorijsko znanje stečeno u toku dosadašnjeg studiranja, ali i veštine koje uče u okviru predmeta Kliničko pravno obrazovanje, pre svega, veštinu pisanja pravnih akata, intervjuisanja, savetovanja i druge. U ovom semestru najveću pažnju poklonili smo građanskoj grupi predmeta i najznačajnijim aktima koji se sačinjavaju iz ove pravne materije. Najpre, kratko smo se podsetili teorijskog dela, referenci parničnog postupka, kao i specifičnosti parničnog postupaka u pojedinim oblastima. U dosadašnjem radu na Pravnoj klinici, u okviru Obligacionog prava, studenti su naučili samostalno sačinjavati ugovore; u okviru Naslednog prava, pojedine oblike testamenta, i vežbali raspodelu naslednih delova po osnovu zakonskih naslednih redova; u okviru Građanskog procesnog prava naučili su pisanje tužbi i presuda.

Na ovaj način, po završetku studija, oni bivaju potpuno osposobljeni da stručno, samostalno i efikasno obavljaju svoj budući poziv, ali i sačine svaki pravno relevantni akt.

Leave a comment

×
Language