Studenti VŠJ u NIšu posetili MUP, Upravu za vanredne situacije i Vatrogasni savez Niš

 
Studenti 4. godine studija, dana 16.05.2015.god., posetili su Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Upravu za vanredne situacije u Nišu i Vatrogasni savez Niš. Studente je primio komandant vatrogasnog bataljona Vatrogasno-spasilačke jedinice Niš, vođa specijalističkog tima za rad i spasavanje na vodi, Marko Radovanović.
 
Prvi deo predavanja bio je u učionici gde su studenti upoznati sa organizacionom strukturom Sektora za vanredne situacije, načinom rada, mestom i ulogom VSJ u sistemu bezbednosti, poslovima kojima se bavi, a to su:
– gašenje požara na otvorenim prostorima i na objektima; tehničke intervencije spasavanja sa dubina i visina; tehničke intervencije u drumskom i železničkom saobraćaju; intervencije prilikom tehničko-tehnoloških udesa – intervencije sa opasnim materijama.
 
U okviru VSJ Niš studenti su se upoznali i sa postojanjem i radom dva tima:
– Specijalistički tim za rad i spasavanje na vodi (spasavanje ljudi i materijalnih dobara prilikom elementarnih nepogoda POPLAVE) i
– Specijalistički tim za spasavanje iz ruševina (spasavanje ljudi i materijalnih dobara prilikom elementarnih nepogoda ZEMLjOTRESI I KLIZIŠTA).
 
Pored ovih poslova VSJ Niš bavi se i edukacijom dece i građana iz oblasti zaštite od požara, organizovanjem vežbi spasavanja, evakuacije, gašenja požara i teorijskom obukom.  
Nakon predavanja izvršen je obilazak službenih prostorija u kojima rade pripadnici VSJ, centra veze, garaže sa vozilima i opremom.
 
 

Leave a comment

×
Language