Nastavljena tematska predavanjau okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” u organizaciji IUNP-a

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” organizuje tematska predavanja za učenike srednjih škola.

Predavanje je 14.05.2015. godine, održano u trgovinsko ugostiteljskoj školi u Leskovcu na temu “Fejsbuk kriminalitet” “Mladi kao žrtve trgovine ljudima” i “Štetnost zloupotrebe opojnih droga”.

Predavanje su održale asistenti Maja Grujić i Jelena Rakić.

Osnovni cilj predavanja je upoznati učenike šta je fejsbuk kriminalitet; koja krivična dela se mogu vršiti preko ove društvene mreže (krađe, prevare, otmice, ugrožavanje sigurnosti, silovanje, izazivanje nacionalne, rasne, i verske mržnje i netrpeljivosti i dr.); šta je online grooming; i kako sprečiti fejsbuk kriminalitet. Takođe cilj predavanja je upoznati učenike i šta je zapravo trgovina ljudima; ko sve može postati žrtva trgovine ljudima; zašto ljudi postju žrtve ovog problema; ko su trgovci ljudima; šta se događa i kako teče process trgovine ljudima; da li postoji izlaz iz lanca trgovine ljudima; šta možemo uraditi da bi zaštitili sebe i svoje prijatelje od ovog problema. I na kraju cilj predavanja je upoznati učenike šta je droga; šta je narkomanija; kakva je klasifikacija droga koje se pojavljuju u zlouotrebi; koje su karakteristike narkomanije; razlozi prvog uzimanja droge i daljeg eksperimentisanja; kako se razvija zavisnost od droga; najčešći oblici antisocijalnog ponašanja narkomana; najčešći duševni poremećaji kod narkomana; statistika o narkomaniji u Srbiji; krivična dela koja se odnose na zabranjene psihoaktivne supstance; eventualne ideje o ulozi porodice u nastanku “narkomanije”, te kako prevenirati narkomaniju. Ukazano je i na ostale teme obuhvaćene ovim projektom kao što je vršnjčko nasilje, seksualno nasilje i nasilje u porodici.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme, te su predavanja trajala duže nego planirano. U toku predavanja priključili se i upošljenici škole i pomno pratili naša izlaganja. Đaci su aktivno učestvovali iznoseći svoje primere iz okruženja, stavove i postavljali pitanja, kao i razvili diskusiju: da li treba legalizovati marihuanu u medicinske svrhe?

Predavači su istakle da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Žrtve vršnjačkog nasilja;
  • Žrtve seksualnog nasilja.

 

Leave a comment

×
Language