Studenti Departmana za pravne nauke u poseti Forenzičkom centru Crne Gore

Studenti III godine modula pravo unutrašnjih poslova i studenti IV godine modula opšte pravo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, 13. maja 2015. godine, predvođeni Rukovodiocem departmana Doc. dr Aleksandrom R. Ivanovićem posetili su Forenzički centar uprave policije Crne Gore.

Studente su primili direktor centra, gospodin Zoran Tomčić i njegov zamenik doc. dr Aleksandar B. Ivanović, rukovodilac grupe za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku i kontrolu kvaliteta u Forenzičkom centru Uprave policije Crne Gore, i profesor Kriminalističke tehnike na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Direktor centra, gospodin Tomčić je najpre, poželeo dobrodošlicu studentima, a zatim ih je upoznao sa oranizacionom strukutrom, kadrovskim i tehničkim potencijalima i delokrugom poslova koje obavlja Forenzički centar. S tim u vezi, istakao je da je Forenzički centar organizaciona jedinica koja je neposredno odgovorna direktoru Uprave policije i koja objedinjuje sve kriminalističke-tehničke kapacitete Uprave policije. Takođe je istakao, da se u Forenzickom centru vrše sva kriminalističko tehnička ispitivanja i veštačenja tragova izuzetih sa lica mesta, kao i da se Forenzički Centar bavi poslovima forenzičkih ispitivanja, istraživanja i veštačenja, te da je njegov osnovni zadatak pretvaranje materijalog traga izuzetog sa lica mesta krivičnog dela u pravno valjani materijalni dokaz.

Direktor Tomčić je takođe, upoznao student sa akreditacionim standardima i postupkom kontrole kvaliteta u oblasti forenzike na tlu Evrope, ističući pritom činjenicu da je Forenzički centar uprave policije Crne Gore tokom prošle godine okončao prostupak akreditacije menadžmenta Centra, kao i akreditaciju Grupe za hemijska ispitivanja i Grupe za DNK analize, te da je u planu proširenje akreditacije na ostale radne grupe koje egzistiraju u skplopu Forenzičkog Centra.

Nakon prijema kod direktora osoblje Forenzičkog centra proveo je studente kroz nekoliko odeljenja, odnosno radnih grupa Forenzičkog centra, i upoznalo ih sa njihovim kapacitetima i radom. Nakon obilaska studenti su zajedno sa osobljem Forenzičkog centra realizovali simulaciju vršenja

Podsećamo ovo je četvrta generacije studenata Departmana za pravne nauke koja je u okviru stručne prakse posetila Forenzički centar Uprave policije Crne Gore.

 

Leave a comment

×
Language