Studenti IUNP-a realizovali vježbu kriminalističko taktičke situacije

Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Departmana za pravne nauke, studijski program: Opšte pravo i Pravo unutrašnjih poslova su u okviru predmeta Pravno klničko obrazovanje pod mentorstvom profesora doc. dr Aleksandra Ivanovića i asistenta MSc Borisa Majlata realizovali vježbu kriminalističko taktičke situcije Simulacije uviđaja kod krivičnog djela ubistva.

Učešće su uzeli studenti koji su dobili zadatak da u okviru predmeta Pravo kliničko obrazovanje odrade uviđaj i pripreme prateću dokumentaciju i time odrade svoj deo vezan za izradu priručnika za Pravno kliničko obrazovanje. Studneti su prilikom realizacije vježbe pokazali zavidan nivo znanja iz oblasti kriminalističkih nauka, prije svega iz predmeta Kriminalistička taktika, Kriminalistička tehnika, kao i iz predmeta Kriminalistička metodika.

Leave a comment

×
Language