Prof. IUNP-a,Bisera Suljić-Boškailo,jedini internacionalni referent na 1.000-god. u Lajpcigu

U okviru programa za jubilarnu 1.000-godišnjicu grada Lajpciga (Leipziga) održan je i kolokvij u čast velikog njemačkog klasičara Fridriha Šilera (Friedrich Schiller) na kojemu su uzeli učešće razni njemački profesori i filozofi, a kao jedini internacionalni referent bila pozvana i prof. dr. Bisera Suljić-Boškailo, koja je govorila o Šileru, odnosno njegovih djelima u Bosni, od pjesnikovog vremena pa sve do današnjih dana.

-Šilerov duh je sve prisutniji u Bosni, jer na mnogim univerzitetima u Bosni na kojima ima i katedra za Germanistiku, Šiler, kao predstavnik dviju velikih književnih epoha, "Sturma und Draga" i "Klasicizama" je nezaobilazan i zahvaljujući i tome ga sve više bosanski studenti proučavaju.

Mnogobrojna publika je poslije referata književnice i prof. Boskailo postavljala pitanja što se tiče Šilera i Bosne. Jedno od pitanja je bilo da je Šiler danas živ i da je u Bosni sa Ivom Andrićem, o čemu bi oni najviše govorili i raspravljali?

– O slobodi! O slobodi kojoj je Šiler uvijek stremio! O ljepoti Bosne i neslobodi dobrog bosankog čovjeka, koji je, političkom situacijom u kojem se u ovom polijeratnom periodu nalazi, zatvoren i koji nema šanse za slobodno odlučivanje o svom životu, izjavila je Boškailova.

Leave a comment

×
Language