Tematsko predavanje u Tehničkoj školi u Vladičinom Hanu

Dana 07.05.2015. godine u okviru projekta „Prepoznaj, nauči, reši“, u Tehničkoj školi u Vladičinom Hanu, održana su predavanja na temu „Fejsbuk kriminalitet“ i „Mladi kao žrtve trgovine ljudima“. Predavanja su održali doc.dr Dragana Ranđelović i asistent Ivana Veličković sa Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Zbog velikog interesovanja i interakcije, ova predavanja su više imala karakter radionice, što je doprinelo kvalitetnijem i uspešnijem radu.

Predavači su govorili o tome kako da se izbegnu zamke trgovaca robljem i kako da se čuvaju „lover boy“ strategija i lažnih obećanja raznih agencija i oglasa.

Ukazali su na brojna krivična dela koje se vrše posredstvom i zloupotrebom fejsbuka, i govorili učenicima kako da pravilno koriste društvene mreže kako ne bi postali žrtve prevara, iznuda, dela protiv polnih sloboda i dr.

Nakon toga, usledila je diskusija. Najpre su profesori preneli dosadašnja iskustva i probleme na koje su naišli u radu sa mladima, a sami đaci su dali svoje viđenje ovih problema i ispričali brojne situacije u kojima su se oni sami osećali ugroženi.

Na kraju, dobili smo još jednom potvrdu  o velikom značaju koji ova predavanja imaju u edukaciji i osvešćivanju mladih ljudi ali i podizanju ugleda samog Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru kao društveno odgovorne institucije.

Leave a comment

×
Language