Predavanja za srednjoškolce održana u Surdulici

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” organizuje tematska predavanja za učenike srednjih škola.

Predavanja su 30.04.2015.godine, održana u Tehničkoj školi u Surdulici na temu “Facebook kriminalitet” i “Prevencija vršnjačkog nasilja”.

Predavanje su održale asistenti Maja Grujić i Jelena Rakić.

Osnovni cilj predavanja je upoznati učenike šta je fejsbuk kriminalitet; koja krivična dela se mogu vršiti preko ove društvene mreže (krađe, prevare, otmice, ugrožavanje sigurnosti, silovanje, izazivanje nacionalne, rasne, i verske mržnje i netrpeljivosti i dr.); šta je online grooming; i kako sprečiti fejsbuk kriminalitet. Takođe, cilj predavanja je upoznati učenike i to: ko sve može biti žrtva vršnjačkog nasilja, koje su karakteristike dece koja vrše nasilje, u kojim oblicima se može javiti nasilje, kako se ponašati da bi ga izbegli, te šta učiniti ako se već pretrpelo nasilje. Na ovaj način srednjoškolci su upoznati sa gorućim problemom našeg društva kao i načinima kako sprečiti vršnjačko nasilje.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme, aktivno učestvovali iznoseći svoje primere iz života, stavove i postavljali pitanja.

Predavači su istakle da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja će u narednom periodu biti održana i u Leskovcu po pozivu rukovodioca srednjih škola. Predavanja su održana i u drugim srednjim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru gde su srednjoškolci bili upoznati i sa sledećim temama:

  • Štetnost zloupotrebe opojnih droga;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima;
  • Žrtve seksualnog nasilja.

 

Leave a comment

×
Language