Održana tematska predavanja za profesore u srednjim školama u Pančevu

U okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru organizovao je niz predavanja u srednjim školama u velikom broju gradova u Srbiji. Ovoga puta predavanje je na zahtev ekonomske škole “Paja Marganović” u Pančevu  održano 24. 04.2015. g.  za profesore na temu "Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad djecom)" i 27.04. 2015. za profesore medicinske škole “Stevica Jovanović” na temu "Fejsbuk kriminalitet" . Predavanje u ekonomskoj školi  održao je prof. dr. Radomir Čolaković dok je predavanje u medicinskoj školi održao prof. dr Ljubomir Čimburović. Na ovaj način profesori će biti u prilici da znanja koja su stekli prenesu svojim učenicima al i primene i preventivno deluju. Predavanja će biti nastavljena u narednom periodu, kako u pančevu tako i u drugim gradovima.

Leave a comment

×
Language