Tematska predavanja nastavljena u Subotici

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru realizacije projekta “Prepoznaj, nauči, reši ” nastavlja sa tematskim predavanjima u srednjim školama. Dana 31.03.2015. u Gimnaziji u Subotici održan je drugi ciklus predavanja na temu “Prevencija trgovine ljudima”. Predavanje je održao asistent Boris Majlat, koji je učenicima završnog razreda ukazao na probleme u našoj državi u vezi sa trgovinom ljudima, načina postanka žrtve ovog krivičnog dela, kao i mehanizme prevencije trgovine ljudima.

Realizacija projekta se nastavlja u svim gradovima u Srbiji.

Leave a comment

×
Language