Tematska predavanja održana u Poljoprivrednoj školi u Bačkoj Topoli

 

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” organizuje tematska predavanja za učenike srednjih škola.

Predavanja su 13.03.2015.godine, održana u u Poljoprivrednoj školi u Bačkoj Topoli na temu “Prevencija vršnjačkog nasilja”, a 16.03.2015. godine na temu “Fejsbuk kriminalitet”. Predavanje su prvog dana održali doc. dr. Eldar Šaljić i asistent msc Boris Majlat, a drugog dana asistent Rašid Pepić.

Predavači su ukazali učenicima na najbitnije karakteristike vršnjačkog nasilja, što je neobhodo da bi im objasnili srž problema vršnjačkog nasilja. U drugom delu predavanja bilo je konkretno reči o prevenciji maloletničkog prestupništva i predstavljene su strategije u cilju sprečavnja vršnjačkog nasilja.

Učenicima je ukazano i na kriminalne radnje koje se dešavaju na društvenoj mreži fejsbuk i na načine kako sebe da zaštite da ne postanu žrtve ovog vida kriminaliteta.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljenu temu, aktivno učestvovali iznoseći svoje primere iz života, stavove i postavljali pitanja.

Predavači su istakli da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Štetnost zloupotrebe opojnih droga;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima;
  • Žrtve seksualnog nasilja.

 

Leave a comment

×
Language