Ljetnja i online škola bosanskog jezika

 

Ljetnja škola bosanskog jezika

 • Ljetnja škola obuhvaća intenzivan kurs bosanskog jezika i specifične časove kulture, tradicije, književnosti, historije i interkulturalizma.
 • Ljetnja škola je namijenjena bošnjačkim učenicima viših škola i studentima iz dijaspore i studentima slavistike i sličnih disciplina u svijetu, kao i svim drugima koji žele da bolje upoznaju bosanski jezik i kulturu Balkana.
 • Organizacija svakodnevnih edukativnih obilazaka znamenitosti icjelodnevnihekskurzija vikendom.
 • Mogućnost sticanja sertifikata sa 5 ESPB bodova koji se mogu prenijeti na matične fakultete u inostranstvu.

 

Osobenosti ljetnje škole

 • Dva nivoa kursa: Osnovni i napredni
 • Trajanje:03.08. do 14.08.2015.
 • Veličina grupe: 15-20 polaznika po grupi
 • Starosna dob: od 15 godina
 • Obezbijeđen smještaj i hrana
 • Ukupni broj časova: 40 (1 čas = 45 minuta)
 • Nastavni sadržaj:
  • Bosanski jezik (20 časova)
  • Historija Bošnjaka (5 časova)
  • Kultura Bošnjaka (5 časova)
  • Po izboru: Vjeronauka ili Interkulturalnost (10 časova)

 

Online škola bosanskog jezika

 • Online škola bosanskoga jezika želi na jednostavan, pristupačan, zanimljiv i lahak način da prenese osnovna znanja iz bosanskoga jezika, poznavanja bošnjačke kulture, tradicije i književnosti
 • Nastava se realizira po principu jedan predavač jedan polaznik. U posebnim uvjetima može se organizirati i nastava jednog predavača za više polaznika.
 • Online škola obuhvaća sljedeće nivoe:
  • I (Prvi) nivousmjeren je na polaznike predškolskog uzrasta do sedam godina života.
  • II (Drugi) nivo usmjeren je na učenike osnovnih škola, uzrasta 7-14 godina života.
  • III (Treći) nivo je usmjeren na polaznike srednjih škola, uzrasta 14-18. godina.
  • IV (Četvrti) nivo predviđen je za sve bošnjačke studente i studente slavističkih katedri u svijetu.
 • Nastava za jedan nivo organizira se u dva ciklusa: ljetnjem i zimskom.
 • Ljetnji ciklus će početi 30. marta i trajati do 7. juna. U svakoj radnoj nedjelji polaznici će imati četiri časa, što iznosi 48 časova.
 • Nastava u zimskome ciklusu će početi 14. septembra i trajati do 10. januara i imati 16 radnih nedjelja. U svakoj radnoj nedjelji polaznici će imati tri časa. što iznosi 48 časova.
 • Ukupan broj časova je 96 po jednome nivou.

 

Kontakt:

Univerzitet u Novom Pazaru

Dimitrija Tucovica bb.

36 300 Novi Pazar, R. Srbija

 

Leave a comment

×
Language