Održana stručna praksa na Departmanu za pravne nauke u Nišu

U okviru stručne prakse studentima II godine Departmana za pravne nauke u Nišu omogućeno je da prisustvuju suđenjima koja se odvijaju pred Osnovnim, Višim i Privrednim sudom u Nišu. Studenti su raspoređeni po sudnicama i bili su u prilici pratiti tok suđenja. Na ovaj način studentima je omogućeno da se teorijska nastava primeni u praksi.

 

Leave a comment

×
Language