Likovna umjetnost

 1. Uvodna reč rukovodioca departmana 
 2. Istorija i razvoj departmana 
 3. Studijski programi (OAS, MAS, DAS) 
  Likovna umjetnost
  Primenjena umjetnost
 4. Nastavni kadar 
 5. Publikacije departmana 
 6. Sistem za e-učenje   
 7. Vesti sa departmana 

 

DEPARTMAN ZA UMJETNOST

STUDIJSKI PROGRAM: SLIKARSTVO

 

Studijski program Slikarstvo organizovan je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj studijskog programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, kroz veliki broj časova praktičnog  rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teorijske nastave i izbornih predmeta. Nastava studijskog programa Slikarstvo organizirana je kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata  i  ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa.

Na studijskom programu Slikarstvo, praćenje  aktivnosti  studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit, koji je obavezan.

Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Slikarstvo početni koraci zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela, razumijevanju anatomije čovjeka,  pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumijevanje umjetnosti uopšte. U daljem toku studiranja program sugeriše studentima da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih likovnih mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti formiraju  kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i vještina vezanih za polje likovnosti. Studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u osnovnim školama. Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom studentu  shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi, muzeja, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija.

Pored stručnih predmeta, na ovom studijskom nivou, izučavaju se i predmeti, Psihologija, Pedagogija, Metodika likovne kulture 1, 2, 3 i 4, Metodička praksa i Strani jezik. Studenti mogu steći neophodne kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog konteksta likovnih umjetnosti, rad u institucijama kulture, kao i obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture u  školama nakon polaganja ispita iz pedagoške, psihološke, metodičke grupe predmeta na programima doživotnog učenja.

Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost jesu razvoj kreativnih sposobnosti  i ovladavanje studenata akademskim  i praktičnim vještinama  i  metodama  za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti likovne umjetnosti, te da se edukuju samostalni likovni umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim školama.

Studenti se osposobljavaju za samostalno likovno izražavanje i ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumiju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog djela, da razumiju profesiju  likovni umjetnik i njegovu  ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim vještinama koje pripadaju  likovnom  stvaralaštvu, da poznaju historiju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture.

Posle završenih osnovnih akademskih studija student slikarstva je osposobljen za:

 • izvođenje nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnim i srednjim školama,
 • prepoznavanje i  rad u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja,
 • samokritiku u odnosu na svoj rad, te da može da organizira i vodi likovne radionice za niži uzrast;
 • osposobljen je za izradu  mozaika, dekoracija i murala;
 • poznaje tehnologiju sito štampe, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i nove grafičke tendencije;

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, svršeni student je stručnjak iz oblasti slikarstva i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom nivou studija (master).

 

 

STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNA UMJETNOST

SLIKARSTVO

Zvanje: Diplomirani likovni umjetnik (slikar)

 

 

R. B.

Šifra

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

PRVA GODINA

1.

COA01

Crtanje 1

1

3

3

10

2.

COA02

Likovna forma 1

1

2

3

9

3.

COA03

Istorija umetnosti 1

1

1

1

2

4.

COA04

Anatomsko crtanje1

1

2

3

6

5.

COA05

Engleski jezik 1

1

2

0

2

6.

COA06

Crtanje 2

2

3

3

10

7.

COA07

Likovna forma 2

2

2

3

8

8.

COA08

Istorija umetnosti 2

2

1

1

2

9.

COA09

Anatomsko crtanje 2

2

2

3

6

10.

COA10

Psihologija

2

2

0

5

DRUGA GODINA

11.

COA11

Slikanje 1

3

2

3

7

12.

COA12

Grafika 1

3

2

2

5

13.

COA13

Istorija umetnosti 3

3

1

1

2

14.

COA14

Anatomsko  crtanje 3

3

2

2

6

15.

COA15

Аkt 1

3

2

2

6

16.

COA16

Pedagogija

3

2

0

5

17.

COA17

Slikanje 2

4

2

3

7

18.

COA18

Grafika 2

4

2

2

7

19.

COA19

Istorija umetnosti 4

4

1

1

2

20.

COA20

Anatomsko crtanje 4

4

2

2

7

21.

COA21

Akt 2

4

2

2

6

TREĆA GODINA

22.

COA22

Crtanje 3

5

2

2

5

23.

COA23

Slikanje 3

5

2

2

7

24.

COA24

Slikarske tehnologije 1

5

2

3

5

25.

COA25

Istorija moderne umetnosti 1

5

1

1

2

26.

COA26

Vajanje

5

2

2

6

27.

COA27

Metodika likovne kulture 1

5

2

0

6

28.

COA28

Crtanje 4

6

2

2

5

29.

COA29

Slikanje  4

6

2

2

7

30.

COA30

Slikarske tehnologije 2

6

2

3

5

31.

COA31

Istorija moderne umetnosti 2

6

1

1

2

32.

COA32

Vajanje sa tehnologijom

6

2

2

6

33.

COA33

Metodika likovne kulture 2

6

2

0

5

ČETVRTA GODINA

34.

COA34

Crtanje 5

7

   2

2

5

35.

COA34

Slikanje 5

7

2

3

7

36.

COA36

Zidno slikarstvo

7

2

2

6

37.

IB1

Izborni blok1

7

2

3

6

38.

COA37

COA38

Grafika 3

Mozaik 1

 

 

 

 

39.

COA39

Metodika likovne kulture 3

7

2

0

5

40.

COA40

Crtanje 6

8

2

3

6

41.

COA41

Slikanje 6

8

2

3

6

 

IB2

Izborni blok2

8

2

3

6

42.

COA42

COA43

Grafika 4

Mozaik 2

 

 

 

 

43.

COA44

Metodika likovne kulture 4

8

2

0

5

44.

COA45

Metodička praksa

8

0

2

6

45.

COA46

Završni rad

8

 0

0

5

 

Leave a comment

×
Language